Praktijkkeurmerk

Het Praktijkkeurmerk is vanaf 2016 ingevoerd. Doelstelling van het Praktijkkeurmerk is een gedegen kwaliteitssysteem aan te bieden waarmee een organisatie/praktijk inzicht krijgt in het functioneren op verschillende kwaliteitsdomeinen en hoe deze kwaliteit te verbeteren en te borgen. Het Praktijkkeurmerk staat borg voor een adequaat kwaliteitsbeleid van de podotherapiepraktijk waaraan het keurmerk is verleend. Het keurmerk maakt voor alle partijen in de gezondheidszorg (patiënten, hulpverleners, zorgverzekeraars en overheid) zichtbaar dat het goed zit met het kwaliteitsbeleid van de praktijk die over het keurmerk beschikt. Het Praktijkkeurmerk is vanaf 2016 ingevoerd. Doelstelling van het Praktijkkeurmerk is een gedegen kwaliteitssysteem aan te bieden waarmee een organisatie/praktijk inzicht krijgt in het functioneren op verschillende kwaliteitsdomeinen en hoe deze kwaliteit te verbeteren en te borgen. Het Praktijkkeurmerk staat borg voor een adequaat kwaliteitsbeleid van de podotherapiepraktijk waaraan het keurmerk is verleend. Het keurmerk maakt voor alle partijen in de gezondheidszorg (patiënten, hulpverleners, zorgverzekeraars en overheid) zichtbaar dat het goed zit met het kwaliteitsbeleid van de praktijk die over het keurmerk beschikt.

Kwaliteitsdomeinen

De volgende zes kwaliteitsdomeinen worden gehanteerd binnen het Praktijkkeurmerk:

 1. Patiënten perspectief
  Het doel van dit domein is om te kijken op welke manier de patiënt (actief) bij het zorgproces is betrokken. Dit volgt de trend dat patiënten een grotere rol toebedeeld krijgen in de beoordeling en ontwikkeling van (zorg)producten en diensten. De meest voor de hand liggende mogelijkheid van patiënten feedback is door gebruik te maken van patiënten enquêtes, maar de patiënt kan ook op andere wijze zijn ervaring kenbaar maken. Een ander onderdeel betreft de afhandeling van klachten van patiënten: hoe functioneert de (wettelijk verplichte) klachtenregeling? Ook krijgt de informatievoorziening richting de patiënt en toegankelijkheid van de praktijk aandacht.
 2. Professionele ontwikkeling en innovatie
  De methodes waarop nieuw verworven kennis in de praktijk wordt gebracht krijgen aandacht. Zijn er bijvoorbeeld zorgprotocollen ontwikkeld? Podotherapeuten nemen kennis van nieuwe (praktijk)richtlijnen, innovatieve onderzoeks- en behandelmethodes en kunnen deze kennis delen met collega’s door middel van bijvoorbeeld Intercollegiaal Overleg. Daarnaast wordt gekeken of de organisatie oog heeft voor de individuele ontwikkeling en ambities van medewerker (en hoe daar vorm aan gegeven wordt).
 3. Praktijkinrichting
  Eisen op het gebied van praktijkinrichting (kenmerken van ruimtes en inventaris), gebaseerd op de kwaliteitsrichtlijn van de NVvP: ‘Minimale inrichtingseisen voor de podotherapiepraktijk, 2015’.
 4. Hygiëne en infectiepreventie
  Eisen op het gebied van hygiëne, gebaseerd op de kwaliteitsrichtlijn van de NVvP: ‘Hygiëne en infectiepreventie’, 2015.
 5. Statusvoering
  Beoordeling van patiëntendossiers, waarbij de richtlijn ‘Podotherapeutische verslaglegging volgens de stappen van het methodisch handelen’ (2014) als basis dient.
 6. Evaluatie van zorg
  Het evalueren van uitkomsten (effectmetingen) van de geleverde zorg speelt een steeds belangrijkere rol in de zorgsector, zo ook binnen de podotherapie. Deze evaluaties kunnen gebaseerd zijn op zorguitkomsten (PROMs) of zorgprocessen (toepassing richtlijnen/protocollen, enquêtes (PREMs)). Bij PREMs gaat het om de cliëntervaringen. Daarnaast wordt gekeken of deze evaluaties en bijbehorende acties worden beschreven in het kwaliteitsjaarverslag, waarin de organisatie verantwoording aflegt over het kwaliteitsbeleid van het afgelopen jaar.

Om in aanmerking te komen voor het Praktijkkeurmerk dienen, naast een voldoende totaal score, de domeinen ‘Hygiene en Infectiepreventie’ en ‘Statusvoering’ voldoende te zijn. Tevens dienen alle podotherapeuten werkzaam in de organisatie kwaliteitsgeregistreerd te zijn in het Kwaliteitsregister Paramedici. Als een praktijk het Praktijkkeurmerk heeft gehaald wordt dit vermeld in de praktijkzoeker op de website van de NVvP. Het Praktijkkeurmerk is 5 jaar geldig.

Maak een afspraak

Mocht u een afspraak willen maken of meer informatie willen ontvangen, vul dan vrijblijvend onderstaand contact formulier in en ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.